Kommer vandet ikke?

Alle medlemmer af Kildehuse-Strandhuse Vandværk I/S har ret til at rekvirere den nødvendige hjælp.

Gør følgende:

Ring til medlemmer af bestyrelsen - er der ingen der svarer, så ring til nedenstående i prioriterede rækkefølge:

VVS. Frits Jensen - Tlf. 59 32 12 72

El. El-centeret - Tlf. 59 30 22 12

Skriv til vandværket på: ksvandvaerk@gmail.com

ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes fredag d. 28. februar 2020 kl. 19.00 i Egebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Oplæg til fusion eller driftsaftale med andet vandselskab
  5. Valg til bestyrelse
  6. Valg af suppleant for 1 år
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Vandværket byder på et let traktement.

 Persondatapolitik for Kildehuse-Strandhuse Vandværk